Miroslav Černý – Balíček karet

Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl T. Texas Taylor.
Jeho hrdinou je voják a balíček karet.

Bylo to skoro na konci války.
Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města,
které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor.
Druhý den byla neděle, a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela.
Přišli pozdě, kázání už začalo.
Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky.
Všichni, až ,až na jednoho.
Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou, na stole, rozkládat jednu vedle druhé.
Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil a tak, když se vrátili,
přivedl vojáka k veliteli.

Proč jste přivedl toho vojáka, seržante?
Hrál v kostele karty, pane.
Velitel se udiveně obrátil na vojáka.
Můžeš mi to nějak vysvětlit?
Zajisté, pane.
Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat.
Nuže, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii
a s sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet.
Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně,
jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím.

A s těmito slovy začal voják své vyprávění.

Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh.
Dvojka mi připomene, že bible má dvě části
Starý a Nový zákon. A trojka pak trojici Boží.
Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou.
S pětkou vzpomenu na pět pannen, které vyčistily lampy své.
Bylo jich vlastně deset, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny.
Šestka znamená, že za šest dní stvořil Bůh tuto zem
a sedmička den, kdy odpočíval po své práci.
Vidím-li osmičku, vzpomenu na osum lidí, které Bůh zachránil,
když seslal potopu na tuto zem.
Byli to Noe a jeho žena, jejich tři synové a jejich manželky.
Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil.
I těch bylo deset, ale devět z nich Bohu ani nepoděkovalo.
Desítka, ta má stejně bodů jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu,
přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit.
Král mi připomene znovu jediného pána nebes,
královna blahoslavenou Pannu Marii
a spodek, pane, spodek, to je ďábel.

Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365,
stejně, jako když sečtu všechny dny do roka.
Je tu 52 karet – jako do roka týdnů,
13 štychů – jako týdnů za čtvrt roku,
12 obrázkových karet – jako měsíců v roce
a čtyři barvy – stejně jako jaro, léto, podzim a zima.

Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně
jako bible, modlitební knížka i kalendář.

A přátelé, tento příběh je pravdivý.
Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.

  PREHRAŤ VIDEOKLIP TU  

  • Komentáre:  
     

    Autor Textu:Repetacik.sk
    Zdroj Videa:YouTube
    Obrázky:Screenshoty z videa